Kurser


Kanalisering Steg 1 och Steg 2   


Djurkommunikation Steg 1 och Steg 2   


Regressionsteknik


Kanalisering Steg 1:


Kanalisering innebär att kommunicera med guider, vägledare och anhöriga

på andra sidan.


Du lär dig ta kontakt med din egen guide och vägledare.

Denna kursen är för nybörjare.


Vi pratar om etiken i det vi gör och du lär dig att sätta gränser i kontakten

med andra sidan.

Detta är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker när du kanaliserar

själv hemma.


Kursen är under 2 dagar. Åldersgräns 18 år.


2020: 15-16 februari, 27-28 juni, 25-26 juli, 17-18 oktober. 


Pris:2000 kronor Efter 1 augusti:2500 kr inklusive kursmaterial, lättare lunch och fika.


Kanalisering Steg 2:


Du lär dig att kanalisera åt någon annan, dvs ta kontakt med någon

annans guide, vägledare eller anhörig.


Det blir mycket träning för att kommunikationerna ska vara säkert och

rakt förmedlade.


Förkunskap: Kanalisering Steg 1.


Kursen är under 2 dagar.


2020:  14-15 mars, 12-13 september   


Pris:2200 kronor. Efter 1 augusti: 2800 kronor inklusive kursmaterial,

lättare lunch och fika.


Djurkommunikation Steg 1:


Alla kan lära sig att kommunicera med djur. Denna kursen är för nybörjare.

Min hund, Tjalle, älskar kurser och han vet precis hur han ska vara för att

eleverna ska kunna slappna av och lära sig på ett effektivt och tryggt sätt.

Ibland får en insekt vara gästlärare för att eleverna ska förstå att det går att

prata med alla sorters djur.

Vi tränar kommunikationer och gör uppföljningar så du ska känna dig

säker och trygg i att kommunicera med dina egna djur.


Djurkommunikation kan handla om precis vad som helst; hur de mår, ge goda råd till

sina ägare, prata generellt om kärlek, hur människor behöver vara mot varandra

eller mot sina djur, vad de tycker om / inte tycker om att göra mm.

Det är så givande och roligt att kunna lyssna till vad de kloka djuren har att förmedla!


Kursen är under 2 dagar. Åldersgräns 18 år.


2020:  8-9 februari, 17 och 20 februari,  21-22 mars, 13-14 juni, 18-19 juli,

           26-27 september, 14-15 november.


Hör av dig om du önskar gå kursen på 2 vardagar!


Pris: 2500 kronor. Efter 1 augusti: 3000 kronor inklusive kursmaterial,

lättare lunch och fika.

Djurkommunikation Steg 2:


Under denna kursen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper

så att du kan hjälpa framtida klienter på ett bra och tryggt sätt.


Förkunskap: Djurkommunikation Steg 1.


Kursen är under 2 dagar.


2020: 22-23 augusti, 7-8 november


Hör av dig om du önskar gå kursen på 2 vardagar!


Pris: 2500 kronor. Efter 1 augusti: 3000 kronor inklusive kursmaterial,

lättare lunch och fika.
Regression:


Du lär dig leda din klient i en regression eller till tidigare liv, kan också

vara framåt i tiden.

Vi låter klientens själ styra vilken händelse som är viktigast i just den

behandling som du ger.

Alla regressioner ska utföras med stor kunskap och i trygghet.


Vi tränar mycket och lägger ner mycket tid på etik, teknik och regelverk

för att du ska kunna utföra trygga och säkra regressioner.

Vi använder inte hypnos.


Förkunskap: Kanalisering Steg 1.


Kursen är under 2 dagar.


Pris: 2200 kronor inklusive kursmaterial, lättare lunch och fika.


2020: Hör av dig för information om kursdatum.

© All Rights Reserved